En kjapp tur til Voss

Venstres listekandidater langs Bergensbanen vil utbedre banen slik at reisetiden både på lokaltogene og til Oslo kortes ned. Listekandidatene får full støtte av partiets medlem i Stortingets transportkomite, Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

– Venstre vil prioritere jernbane i kommende statsbudsjett, og Bergensbanen er viktig i den sammenheng. Det må jobbes for dobbeltspor mellom Bergen og Voss, slik at man kan få ned reisetiden og få opp frekvensen. Venstre forventer at regjeringen følger opp og setter av penger i statsbudsjettet for 2008. Dette sa stortingsrepresentant Borghild Tenden når Bergen- og Hordalandskandidater tok henne med på toget til Voss.

– Kortere reisetid på strekningen Voss-Bergen vil knytte kommunene langs bergensbanen nærmere Bergen for å i større grad bli en del av samme bo- og arbeidsregion. Dette kan gi rom for økt næringsutvikling og befolkningsøkning i distriktskommuner som Voss og Vaksdal, sier Harald Hove, 1. kandidat til fylkestingsvalget.

– Et dobbeltspor Arna-Bergen er et tiltak som vil gi mulighet for flere avganger i lokal- og godstrafikken. Byggingen kan starte allerede i 2008. Dette er et prosjekt som også vil være positivt for Bergen, sier Anders Skoglund, 3. kandidat i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**