Fet Venstre – garantist mot eiendomsskatt

Flere av Romerikes ordførere og kommunetyrer har i inneværende valgperiode gått bak velgernes rygg og innført eiendomsskatt uten at det ble nevnt noen om dette i valgkampen i 2003. I Fet startet kommunetyret opp sin periode med å stemme over SVs forslag om å innføre eiendomsskatt, men det oppnådde ikke flertall. Ved neste forsøk kan utfallet bli annerledes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Mens de sosialistiske partiene AP og SV har en tendens til å innføre eiendomsskatt, er SP mer avventende. Sentrumspartiet Venstre er derimot imot å innføre eiendomsskatt, ikke minst fordi det alt nå er for store skjevheter når det gjelder fordeling av kommunens skattekroner mellom bygdas ulike grender.
Det virker fortsatt som at de som skriker høyest får mest, men la oss nå håpe at ringgvirkningene av de private og statlige investeringene i Fetsund sentrum kan gi økte kommunale skatteinntekter uten at eiendomsskatt innføres.

Nye bygg - mer skatt

Foto: Jonas Libak

Men alle velgere må være klar over at eiendomsskatt i Fet alt er godt forberedt med regjeringenes nye lov og vårens oppmåling og taksering av bolighus. Da er det viktig å vite at Fet Venstre stemmer i mot eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**