Kunnskap i fokus

Få steder i verden brukes det mer penger per elev enn i den norske skolen. Likevel får Norge kun middelmådige resultater i internasjonale undersøkelser av elevenes faktiske ferdigheter, og vi ligger langt bak våre nordiske naboer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Skole

Foto: Luth

Barn er stadig på jakt etter kunnskap, men i norsk skole har fokuset dessverre i stor grad vært preget av at kunnskapen skal jakte på barna. I alt for mange år har alle blitt presset gjennom den samme kværna. Regjeringen legger opp til standardiserte mål for hvordan elevene skal utvikle kunnskap, og dermed berøver den sosialdemokratiske enhetsskolen mange elever for den viktigste og mest motiverende følelsen av dem alle: Mestringsfølelsen. Fordi elever ikke er noen ensrettet gruppe, kan heller ikke undervisningen være det. Alle elever er forskjellig, og trenger forskjellige former for læring. Større pedagogisk frihet til lærerne slik at de kan legge opp undervisningen på den måten som passer best for sine elever, er en forutsetning for at den norske skolen skal kunne måle seg med de beste i verden.

Men fremfor alt, er nøkkelen til en god skole gode lærere. Halvparten av lærerne i den videregående skolen er i dag 50 år, og i løpet av det neste tiåret vil disse nå pensjonsalder. Den høye gjennomsnittsalderen sier oss to ting: 1) Mange lærere har undervist i tiår etter tiår uten noe godt tilbud om faglig eller pedagogisk påfyll, og 2) Vi står overfor en økende lærermangel.

Venstre vil møte disse utfordringene ved å satse på kontinuerlig kompetansebygging hos lærerne, og gjøre læreryrket mer attraktivt. Konkret vil Venstre innføre et kompetanseår for lærere, slik at de etter et visst antall år kan ta etterutdanning eller arbeide et annet sted innen sitt fagfelt for en kortere periode. På den måten kan de få nye impulser og faglig eller pedagogisk påfyll. I tillegg vil Venstre satse på å rekruttere flere fagfolk til skolen, f.eks. ingeniører som realfagslærere og økonomer til å undervise i økonomi. Det må legges bedre til rette for at folk kan gå fra næringslivet til læreryrket, og vice versa.

En skole hvor lærerne har en mer variert karriere, hvor læreryrket er mer attraktivt, og hvor lærerne får tillitt og frihet til å legge opp undervisningen etter lokale forhold, er en skole som lar kunnskapslysten få fritt spillerom. Gode og motiverte lærere er det som trengs for at fokuset i norsk skole skal skifte fra at det er kunnskapen som jakter på barna til at det er barna som jakter på kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**