Venstrekommune best på omsorg

Dagbladet har i sin serie Forskjells—Norge i dagens utgave en overskrift som sier: “SV bedre enn Frp på omsorg. “Helsepolitisk talsmann for Venstre, Gunvald Ludvigsen, reagerer på vinklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

– Det er merkelig at Dagbladet velger å fremheve SV kontra Frp, sier en lettere irritert Ludvigsen.
– Det er riktig at SV er bedre enn Frp på omsorg, men det hadde vært mer presist å nevne at Venstre er best på omsorg. Ikke bare det, men Venstre er suverent mye bedre enn de andre kommunene, sier Ludvigsen.

Ubegrunnet
– Valgforsker Frank Aarebrot har også kommentert statistikken og peker på at dette viser at SV fremstår med langt mer troverdighet på omsorgsområdet. Dette kan heller ikke begrunnes i antall kommuner, tallene er nemlig hentet fra syv kommuner ledet av Venstre mens antallet SV styrer er åtte. Etter at også Inga Marte Torkildsen har fått lov å uttale seg å skryte av SVs politikk, så har journalisten heldigvis nevnt helt nederst i siste avsnitt at det er Venstre som er best på omsorg, sier Ludvigsen.

Stolt av Kvæfjord
– Venstre er stolt av Kvæfjord kommune og alle andre kommuner som satser på omsorg, sier Ludvigsen. Kvæfjord brukte 45 231 kroner per innbygger i pleie- og omsorgstjenesten i 2006. Dette er fire ganger så mye som landsgjennomsnittet.

– For Venstre er det svært viktig å satse på forebygging spesielt for eldre. Greier vi å hjelpe de "friske" eldre til å bo hjemme lenger ved å tilby bedre omsorg hjemme, så har vi flere ressurser å bruke på de som trenger pleie på sykehjem, sier Ludvigsen.

– Venstre på Stortinget har blant annet foreslått utvidede vaktmestertjenester rundt om i Norge som et ledd i det forebyggende helsearbeidet. Dette oppfordrer vi alle norske kommuner til å legge til rette for, avslutter Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**