Marco Elsafadi kommer til Kragerø Videregående skole

Tirsdag 28.august kl 13.00 kommer basketspilleren Marco ElSafadi til Kragerø.
Han vil holde foredrag for elever, lærer, politikere og fagpersonell som jobber med barn og unge i Kragerø og i Telemark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Marco Elsafadi

Marco Elsafadi

Kragerø Venstre har tatt et initativ som sammenfaller med mediaoppslagene i Varden de siste dagene. Hva må gjøres av forbygging og oppfølging av arbeid med ungdom som “velger feil fil”, dropper ut av skole og ikke har jobb, blir gjerne rusavhengige og havner i gjenger med vold og kriminalitet? I dagens avis uttaler ordfører Beyer at alle gode tips til dette arbeidet er velkommen.

Nettopp derfor ønsker Unge Venstre, Venstre i Telemark og Kragerø Venstre å få blest om besøket til Høvdingen i New Page; Marco ElSafadi til Kragerø i neste uke. Alle fra Grenlands og Vestmarregionen er velkommen! Særlig oppfordres fagpersonell som jobber med utsatt ungdom å ta turen til Kragerø videregående denne dagen.

Marco ELSAFADI ble Årets forbilde i 2006.

Høvding og leder i New Page, Marco Elsafadi er en etterspurt foredragsholder. Han har vunnet flere priser for sine formidlingsevner de siste årene.

Marco er palestiner og er født i en flyktningeleir i Libanon. Til nå har han flyttet 26 ganger i sitt 30 årige liv. Marco bruker sine egne erfaringer som flykning og ungdom i sine foredrag om ungdom og integrasjon.

New Page driver forebyggende ungdomsarbeid ovenfor utsattungdom. Felles for ungdommene New Page arbeider med er at de har personlige og sosiale problemer som barnevernet mener kan endres gjennom tett individuell oppfølging. Dette er generelt utsatt ungdom ved at de ofte oppholder seg i byrom med et negativt miljø knyttet til rus, kriminalitet og utprøvende adferd.

Formålet med oppfølgingen New Page gir er å skape en personlig utvikling og sosial endring hos ungdommene. Dette gjøres metodisk gjennom tett oppfølging. Stifinnerne som utfører den individuelle oppfølgingen av ungdommene etablerer bevisst en tett kontakt med ungdommene. Gjennom denne nære relasjonen arbeider stifinnerne bevisst med å endre ungdommenes nettverk og handlingsmønstre. Relasjonen mellom stifinner og ungdommen bygger på tillit, respekt og tilgjengelighet

Den individuelle oppfølgingen er målbevisst og langsom, og gjennom oppfølgingen må gradvis ansvaret for endringsarbeidet overføres fra stifinneren til ungdommen. I løpet av oppfølgingstiden læres ungdommen til å reflektere over seg selv og sine sosiale omgivelser, og ta ansvar for sin egen situasjon, sine valg og sin fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**