Anders Skoglund

Anders Skoglund (30) er bystyrerepresentant for Venstre i Bergen. Han har vært gruppeleder for Venstre i bystyret de siste fire årene, og jobber nå som gruppesekretær for bystyregruppen til Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anders Skoglund

Den viktigste oppgaven i denne valgperioden er å redusere klimagassutslippene. Venstre er villig til å gjøre det som er nødvendig for at Bergen skal bli Norges beste miljøby.

Jeg vil ha en pulserende og kulturelt mangfoldig by der menneskene og ikke bilene dominerer. Derfor vil jeg jobbe for å bedre kollektivtilbudet, redusere bilbruken og ha en miljøriktig arealbruk.
I den kommende bystyreperioden skal jeg jobbe for at bybanen blir utbygd til alle bydeler, at vi får på plass et gjennomgående sykkelveinett og for at containerhavnen flyttes ut av sentrum.

Bli bedre kjent med Anders:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**