Hans- Carl Tveit

Hans- Carl Tveit er Venstres gruppeleder i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Foto: Jostein Pedersen

Jeg brenner for skole, kultur og miljø, og har lang fartstid med å jobbe med disse feltene. Siden valget i 2003 har jeg vært oppvekstbyråd.

I løpet av disse årene har vi startet et kjempeløft for å bedre kvaliteten på undervisningen i Bergensskolene, blant annet gjennom å styrke leseopplæringen og nå vil vi satse på realfag og IKT.
Venstre ønsker å styrke lærerrollen og satse på etter og videreutdanning. Vi har fått til et historisk løft gjennom moderniseringen av bergensskolen. Mange gamle skoler er rehabilitert og det skal bygges mange nye skoler i tiden fremover. Barnehageutbyggingen har vi også fått fart på, slik at alle som ønsker det om kort tid vil få plass.

Det viktigste for Bergen de neste årene er å sørge for at bybanen blir bygd ut til alle bydeler. Gode kollektivløsninger er helt nødvendig for å få fl ere til å ta buss og bane fremfor å bruke egen bil. Jeg er stolt over at Venstre fi kk innført enhetstakst på bussene i Bergen slik at det nå kun koster kr. 23, uansett hvor du reiser i kommunen. Vi må ta et krafttak for å redusere co2 utslippene slik at Bergen fortsatt kan være en god by å leve og vokse opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**