Alle ungdommer må steder hvor de kan utfolde seg

De fleste kommunepolitikere prater mye om at alle ungdommer skal få lokaler hvor de kan utfolde seg, men det blir med praten. Masse penger brukes på barneidrett og kulturskole med et smalt tilbud til noen få, men de fleste undommer over 14 år har få steder hvor de kan være på egne premisser og utfolde seg med støyende musikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er på hele Romerike masse ungdommer i alderen 14 til 20 år som ikke har noe samlingsted hvor de får lov til å være seg selv, spille sin egen musikk og eksperimentere under trygge forhold, slik deres foreldre fikk anledning til. Enten må de ta til takke med en kommunal klubb ledet av en kommunal ansatt, eller så er de henvist til et lokale hvor det ikke kan spilles høy musikk fordi alle naboer er prinippielt i mot ungdomsarrangementer.

Fet Venstre vil derfor gå inn for at kommunen i samarbeide med frivillige lag og næringslivet får etablert et egnet lokale for “uorganisert” ungdomsvirksomhet i egnede omgivelser, hvor ungdommene kan være trygge for ødeleggende inntrengere og andre utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**