Omtale av listekandidater

Presentasjon av de første på Rissa Venstres liste til kommunestyrevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hun har vært kommunestyremedlem i 8 år og vært leder i Hovedutvalget for oppvekst og kultur (HOK) og medlem i HOK den siste perioden. Hun er også leder i Likestillingsutvalget i kommunen.
Til daglig arbeider Anne Jorid som dyrlege. Hun er gift og har to sønner.
E-post: [email protected] mobiltel. 91155075

Jeg vil arbeide for at vi skal få et enda bedre og mer funksjonelt Rissa sentrum, der folk vil oppholde seg og trives. Planer for et mykere og mindre bilmetta sentrum bør finne sin form.
Vi må planlegge boligområder nært sentrum, og jeg mener at mindre husklynger og boligfelt gir bedre bomiljø enn store boligfelt.
Stadsbygd sentrum må også få en sentrumsplan for næring og bolig.

En verdig eldreomsorg med høy kvalitet vil Venstre arbeide for, og vi må sørge for nok sykehjemsplasser på enerom slik at alle med behov får plass. En god hjemmebasert omsorg etter behov må vi også kunne tilby.

Miljø er også et satsingsområde for partiet vårt. Kommunestyret har etter initiativ fra Venstre vedtatt at det skal utarbeides en klimaplan i kommunen, og dette arbeidet vil vi følge opp.

Vi vil satse på kvalitet i skolen med vekt på både fysiske og menneskelige ressurser — en skole for kunnskap og like muligheter. Det må prioriteres å bruke mer tid på basiskunnskapene som lesing, skriving, regning osv.
For å oppnå bedre resultater må lærerens rolle som kunnskapsformidler og leder styrkes.

Nils Eilif Johanssen

Foto: Privat

Nils Eilif Johanssen er 2. kandidat på Venstres liste i Rissa. Han bor i Årnseth med samboer og 4 barn. Nils Eilif jobber som lærer på Fosen videregående skole, bygg og anleggs-linja. Hobbyene er jakt og fiske.

Siri Evjen er 3. kandidat på Rissa Venstres liste. Hun har 4 barn, er førskolelærer / lærer / aromaterapeut, og sitter i styret for Rissa fotball. Siri bygger hus på Uddu. Brenner for at barn og unge skal få gode oppvekstvilkår! Er bekymra for barns skjerm og alkoholvaner! Vil ha foreldre mere på banen!

Jan Sørås

Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Jan Sørås er 4. kandidat i Rissa Venstre. Han er leder i Rissa Venstre. Han er i også medlem av Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Venstre. Jan arbeider som informasjonsmedarbeider i Tine, og er i tillegg småbruker på Sæterhaugen i Skaugdalen. Han er gift med Anne Brit og har tre voksne barn.

Maria-Adrienne Bossert

Foto: Privat

Maria-Adrienne Bossert er vår 10. kandidat i Rissa Venstre. Hun Driver økologisk urtehage og foredler ville og dyrkete vekster. Å bevare naturen til neste generasjoner, og å formidle kunnskap og glede i bruk av naturen er min hjertesak. Nytenkning og engasjement må til for å nå disse målene, og det vil jeg gjerne bidra med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**