Et levende kulturliv

Bærebjelken i aktivitets-og kulturtilbudet i Skedsmo er det arbeidet som legges ned av samfunnsengasjerte mennesker i frivillige organisasjoner og foreninger. Venstre mener det er viktig at kommunen støtter opp under dette engasjementet ved å gi gode rammevilkår og spille en aktiv tilretteleggerrolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Skolekorps

Foto: Venstre

Kommunen skal ikke styre innholdet i kulturtilbudet, men heller legge til rette for at både profesjonelle og amatører kan få utfolde og utvikle sine kreative evner. Venstre vil gi kultursektoren økte ressurser, slik at kommunen kan være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner. Blant annet vil Venstre sikre at alle typer amatørmusikere — band, kor og korps — har tilgang på gratis øvingslokaler. Det må også sikres lokaler som gir rom for kunstnere både for kunstutvikling og næringsutvikling innen kunsten.

Skedsmo har allerede et rikt og spennende kulturliv. Venstre vil styrke og videreutvikle dette mangfoldet, slik at Skedsmo blir en enda bedre og mer attraktiv kommune å bo i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**