Ola Eggset ut mot rød-grønt råkjør

Stort intervju her med Alvdal Venstres ordførerkandidat i Østlendingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Link til Østlendingen: http://www.ostlendingen.no/article/20070818/NYHETER/708180006/1015/NYHETER

Ut mot rød-grønt råkjør

Borgerlig ordførerkandidat Ola Eggset i Alvdal Venstre er lei av at sentrale fagforbund og rød-grønne rikspolitikere kupper den lokale valgkampen.
Tekst: Kristian Røe
[email protected]

Som Venstres ordførerkandidat under direktevalg i Alvdal er Eggset et svært borgerlig innslag i det politiske liv i nordfylket. I flere kommuner stiller ingen borgerlige lister til valg. Eggset er trolig eneste borgerlige politiker med sjanse til å kapre en politisk posisjon etter valget. Han er i dag varaordfører i Alvdal.
Og når sentrale partier og organisasjoner med et stort apparat melder seg på blir valgkampen mot de rød-grønne rått parti.
— Jeg er også grunnleggende imot rikspolitikernes ofte utidige innblanding i lokalvalgene, sier Eggset.
Det er særlig to utspill som nå får Eggset på banen. Det ene er Fagforbundets folkemøte på Tynset. Det andre er Statssekretær Dag Henrik Sandbakkens angrep på Tynsetlista.

Valgte bort valgmøte

— Til Fagforbundets valgkampåpning på Tynset var jeg selv invitert, opplyser Eggset.
Selv ønsket han ikke å sitte i panelet som borgerlig skyteskive mens Fagforbundet og politiske støttespillere fokuserte på sin politikk for offentlig velferd.
— Jeg valgte bort møtet, sier Eggset.
Han registrerer at Fremskrittspartiets og Høyres frontfigurer i Hedmark, Johnny Hult og Frode Knutzen Midtlund valgte å stille. Etter møtet gikk de ut i Hamar Arbeiderblad med uttalelsene: «Vi følte oss fremmede på møtet».

Ikke på vennelista

Skepsisen til Fagforbundets valgkamp er i ettertid ikke blitt mindre, fastslår Eggset. Etter valgmøtet har han fått en av Fagforbundets brosjyrer om hende.
— Her står det hvem velgerne kan stole på ved valget. Navngitt og med bilde står representanter fra SV, Ap og Sp i skjønn forening, refererer Eggset.
Han stiller spørsmål om hva lokale fagorganiserte i Nord-Østerdal med tilhørighet i andre partier synes om dette.
— Deres kontingent drysses over de rød/grønne nå i valgkampen, konstaterer Eggset.
I et lokalt politisk perspektiv oppfatter han valgreklamens rød-grønne budskap som komisk.
— Frontene i lokalpolitikken i regionen går ofte nettopp mellom Ap og Sp, poengterer Eggset.
Det gjelder særlig i ordførerkampen. Kun i Alvdal stiller det en borgerlig ordførerkandidat i Nord-Østerdal.

Arresterer Sandbakken

— Rikspolitisk innblanding i den lokale valgkampen topper seg når en statssekretær slakter Tynsetlista og initiativtakeren bak den, sier Eggset.
Han oppfordrer Senterpartiet gå litt i seg selv.
— Det er ikke lenge siden splid innad i Senterpartiet på Alvdal ga Bygdelista som resultat, illustrerer Eggset.
Selv tar han den politiske konkurransen fra bygdelister og frie velgere rimelig med ro. Disse utviser sjelden kontinuitet over mange perioder, resonnerer Eggset.

Lokale saker

Om eget parti sier Eggset at Venstres hovedmål er å finne gode lokale og regionale løsninger på politiske utfordringer.
— Det skjer uten bindinger mot fagforbund eller diktat fra sentrale politikere, sier Eggset.
Han lover også å støtte gode politiske forslag fra andre partier når det er til fellesskapets beste. For egen regning har Venstre ikke mange valgløfter.
— Vår politikk er nøktern politisk styring i Alvdal, sier Eggset.
Partiet vil likevel koste på støtte til fotballgruppas bygging av kunstgrasbane. Videre vil Venstre fullføre den barnehageutbyggingen kommunen allerede har påbegynt. Fokus på innholdet i skoletilbudet og helse, pleie og omsorg vil også bli viktig i neste periode.
— Og når det gjelder næringsutvikling ser vi dette mye i sammenheng med eiendomspolitikken kommunen fører, sier Eggset.
Han signaliserer et offensiv holdning i planarbeidet og fleksibilitet i fradelingssaker.

Tid Publisert: 18.08 04:30
[link#http://www.ostlendingen.no/article/20070818/NYHETER/708180006/1015/NYHETER][eksternlink#http://www.ostlendingen.no]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**