Til innhold
Ingrid Eggset
Sammen helt til topps!

Alvdal Venstre

Aukrustmonumentet1

Alvdal Venstre er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en liberal, radikal og sosial politikk som setter mennesket i sentrum. Vi ønsker en politikk, som på alle områder skal gi mer til de som trenger det mest.

Kampen for et godt bygdemiljø er en viktig oppgave for oss.

Vår ordførerkandidat ved valget i 2019 er Ola Eggset, tidligere varaordfører i Alvdal.

 • Næring og landbruk

  Venstre vil ha en grønn og fremtidsrettet næringsutvikling, gjennom å støtte gründere og utvikle eksisterende virksomheter.

 • Miljø

  Våre største miljøutfordringer lokalt og globalt er klimaendringer, tap av biologisk mangfold og urørte naturområder. Venstre ønsker å bevare urørte naturområder.

 • Helse og omsorg

  Venstre vil legge til rette for at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig og få gode helsetjenester der de bor. Venstre ønsker sterke interkommunale fagmiljøer i primærhelsetjenesten.

 • Skole og barnehage

  Fjellregionen har barnehager og skoler vi er veldig stolte av. Venstre vil videreutvikle og bevare dette som et sterkt varemerke for hele regionen.

 • Kultur

  Kultur og idrett fremmer livskvalitet, folkehelse, sosiale nettverk og bolyst.

 • Integrering

  Innvandring stimulerer oss sosialt, kulturelt og økonomisk. Det gjør samfunnet sterkere, rikere og mer mangfoldig. Folkeforflytninger setter samfunnet og velferdsstaten på prøve, og ulike innvandrergrupper fører med seg forskjellige utfordringer og forpliktelser.

 • Kommunestruktur

  Gode kommunale tjenester krever sterkere fagmiljø. Venstre ønsker å kartlegge fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing av Alvdal, Tynset og Tolga.

Våre folk