Uryddig, privat Fylkesmann i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud har i flere avisinnlegg angrepet Venstres 1. kandidat i Sigdal og i Buskerud Runolv Stegane. Bakgrunnen er at Stegane i sommer hevda at Fylkesmannen viser forakt for lokaldemokratiet. -Det overrasker meg at Fylkesmannen er så uryddig at han nå hevder at avisinnleggene er av privat karakter, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Anders Horgen, rådgiver hos Fylkesmannen hevder at hans innlegg er fra han som privatperson. Så enkelt er det ikke. Tar du avgjørelse på vegne av Fylkesmannen, følger det av dette at du i en debatt om samme sak også representerer Fylkesmannen.
– Det er ganske feigt å gå i debatt med meg på NRK som Fylkesmannen, deretter skrive avisinnlegg om samme sak og så hevde at disse er private når jeg stiller spørsmål om Fylkemannens opptreden. I tillegg er Horgen så freidg at han stiller tvil om Venstres syn på ytringsfriheten.
Dette handler ikke om ytringsfrihet, men om feighet, sier Runolv Stegane som i Sigdal har vært en ivrig forkjemper for ansattes ytringsfrihet.

Svar fra Stegane på innlegg fra Horgen i bl.a. Drammens Tidende og Bygdeposten 19. august:

Om ytingsfrihet og en uryddig, privat Fylkesmann

Av Runolv Stegane, Venstres 1. kandidat i Buskerud

Venstre har både en stolt historie og nåværende praksis som viser vår aktive kamp for ytringsfrihet, også for offentlig ansatte. Når Anders J. Horgen hos Fylkesmannen i Buskerud sår tvil om dette, blir det meningsløst.

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Som organisasjonssjef i Venstre har jeg gjennom 12 år reist landet rundt og holdt uttallige kurs og møter der kamp for ansattes ytringsfrihet har stått sentralt. I Lokaldemokratikommisjonen fikk jeg gjennomslag for at en offentlig ansatt skal ha samme rett til å ytre seg som andre innbyggere. Horgen bommer totalt når han prøver å belære meg og Venstre om ytringsfrihet.

Denne debatten starta meg at jeg uttalte at Fylkesmannen i Buskerud viste forakt for lokaldemokratiet. Grunnlaget for uttalelsen var at Fylkesmannen med Horgen som saksbehandler gav dispensasjon fra vernebestemmelsene i Trillemarka uten at Sigdal kommune som grunneier og lokal forvalter ble orientert. Fylkesmannen ved Horgen møtte meg til debatt i NRK. Noen dager etterpå kom det på trykk i avisene et innlegg der Horgen gikk sterkt i rette med mine frie ytringer.

Siden Horgen som ansatt embetsmann avgjorde nevnte sak på vegne av Fylkesmannen og debatterte på radio for Fylkesmannen, måtte jeg tro at han representerte Fylkesmannen da han i avisinnlegg gikk til politisk angrep på meg som Venstres 1. kandidat i Buskerud. Jeg stilte spørsmål ved dette og Horgen svarer at han opptrådte privat! Er det virkelig slik at Fylkesmannen mener at han i debatt om sin egen faglige avgjørelse kan forsvare den med private synspunkter?

Dette handler ikke om ytringsfrihet, men om feighet. Det må forventes at Fylkesmannen i Buskerud står så oppreist at han diskuterer en sak han har avgjort som offentlig tjenestemann og ikke dekker seg bak at hans opptreden er av privat karakter.

Oppslag 25.07 Fylkesmannen viser forakt for lokaldemokratiet
Steganes svar 07.08. Fylkesmannen til angrep på lokaldemokratiet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**