Bofellesskap for eldre

Venstres 4. kandidat Grete Kvilvang tror ikke bokollektiv bare er noe som hører ungdommen til, nå vil hun teste ut bofellesskap for eldre i Fana bydel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Grete Kvilvang

Foto: Jostein Pedersen

Grete Kvilvang tror bofelleskap kan være et godt alternativ for enslige eldre. I slike boliger kan man ha egne leiligheter, men samtidig ha fellesrom hvor man kan ha felles måltider og opphold etter behov, sier Venstres bystyrekandidat

– Et viktig poeng med slike boliger er at eldre som bor sammen kan hjelpe hverandre med daglige gjøremål. Hvis vi kan legge til rette for hjelp til selvhjelp kan noe av behovet for sykehjemsplasser reduseres og de eldre få en mer trivelig alderdom, fortsetter Kvilvang.

I neste periode vil hun ha i gang et prøveprosjekt i Fana bydel for å se om de alternative eldreboligene kan forlenge den tiden eldre klarer seg selv og har det bra. Det er imidlertid viktig at slike bofellesskap utgjør en naturlig del av de øvrige utbyggingsplanene, slik at store områder ikke bare blir bebodd av eldre mennesker.
– En blanding av unge og eldre folk skaper mer liv og bidrar til økt livskvalitet for alle grupper, mener Kvilvang

Denne form for botilbud er ikke ment som en erstatning for sykehjemsplasser, men som et alternativt tilbud for de som fortsatt klarer seg selv. Eldre er en like mangfoldig gruppe som alle andre i samfunnet og det er viktig at bystyret legger til rette for en verdig og individuell tilpasset alderdom, avslutter Kvilvang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**