Fremtidens Kjeller

Flere har reagert på at Venstre vil legge ned Kjeller flyplass. – Jeg har forståelse for at flyplassen er en viktig identitetsbærer for mange, sier Skedsmo Venstres leder Boye Bjerkholt når han skal utdype partiets standpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fly

Foto: Microsoft

– Utgangspunktet er at Skedsmo er en av landets raskest voksende kommuner og opplever et sterkt arealpress. Det er ikke slik at vi vil legge ned flyplassen for sin egen skyld, men arealpresset stiller oss overfor noen valg som vi må ta, sier Bjerkholt.

Han mener at valget står mellom på den ene siden å hugge ned enda mer skog eller bygge på dyrka mark utenfor dagens bebyggelse, eller på den andre siden å ta i bruk det store området mellom Kjeller og Lillestrøm som i dag er flyplass. – Her kan vi bygge en ny bydel, med parkområder, boliger og næringsvirksomhet, slik at vi kan takle veksten uten at det går på bekostning av eksisterende friluftsområder, argumenterer han.

Bjerkholt påpeker imidlertid at Venstre ikke vil fjerne hele flyplassen. En del av rullebanen og området rundt hangaren skal vernes som et minne for ettertiden. – Kjeller flyplass er en viktig del av Skedsmos historie, men som med Fornebu, bør også flyplassen på Kjeller ha sin ende, mener den lokale Venstre-toppen om det som en gang var Oslos hovedflyplass, men som i dag primært er en flyplass for hobbyflyvere.

– Med det arealpresset vi opplever, kan vi ikke lenger fortsette å ha en flyplass midt inne i et tettbebygd sentrumsområde. Venstres syn er at det i stedet bør anlegges en småflyplass lenger unna der folk bor, og at sentrumsområder bør være helt fri for flytrafikk og den støyen det fører med seg, utbroderer han.

Enkelte har uttrykt bekymring for at nedleggelse av flyplassen kan være en trussel mot kunnskapsbedriftene og arbeidsplassene på Kjeller. Det avviser Bjerkholt.

– Tvert imot, vil Venstre legge til rette for at det kan etableres flere nye bedrifter med utgangspunkt i det kunnskaps-og kompetansesenteret som Kjeller allerede er. Venstres fremtids-Kjeller består av romslige parkområder, trygge bomiljøer og spennende arbeidsplasser. Men ingen fly, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**