Greta K. Tenfjord

Nybygging og utvikling må planleggast med hensyn til natur- og kulturlandskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eg er fersk i lokalpolitikken og brenn for at bygdene i Haram skal utvikle seg til attraktive, trygge stader å bu og at vi tek vare på natur- og kulturlandskap. Venstre vil arbeide for at kommunen skal utarbeide utviklingsplaner og styre utbygging av boligområder og infrastruktur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**