Kreativitet og nyskaping i næringslivet

Næringslivet i Levanger må vokse. Næringslivet må selv skape veksten, men kommunen kan stimulere og tilrettelegge gjennom en mer aktiv næringspolitikk. Venstre vil gjøre tre ting for å få det til, skriver Per Einar Weiseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Os kai

Foto: Tore Rykkel

For det første må det reises langt flere næringspolitiske saker i kommunestyre og formannskap, samt opprettes en egen komité for miljø, samfunn og næring. Næringsspørsmål må være en del av den politiske agenda, hvor politikerne setter ambisjonsnivå og retning for kommunens næringsutvikling.
For det andre må det legges et entydig gjennomføringsansvar for næringsutvikling på en kommunalsjef for miljø, samfunn og næring. En handlekraftig kommunalsjef må ta ansvar for gjennomføringen og sørge for at ting skjer.
Beslutningsprosessene må være åpne og gjenstand for politisk prioritering. Kommunens næringsutvikling kan derfor ikke videreføres med Levanger næringsselskap, men tilbakeføres til kommunens politikere og administrasjon.
For det tredje må kunnskapen om det lokale næringslivets virksomhet og utfordringer bli bedre blant ansatte og politikere. Kunnskap om bedriftene er en forutsetning for vellykket næringsutvikling. Politikere og administrasjon må besøke og møte de som driver og arbeider i bedriftene. Det er nødvendig for å få et bredt nok grunnlag for gode beslutninger og planer.
Levanger trenger flere bedrifter og bedrifter som vokser. Det vil si økt lønnsomhet og omsetningsvekst, og en økning i antall nyetableringer og arbeidsplasser. Da må vi ha kreativitet og nyskaping i bedriftene, engasjerte og fremtidsrettede næringspolitikere og flinke folk i administrasjonen som setter politikken ut i livet.

Per Einar Weiseth
Levanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**