Sigdal lot være å søke om midler til bedre bussforbindelse!

Venstres 2. kandidat Marit Svarverud går i et leserinnlegg i rette med kommuneledelsen fordi Sigdal har latt være å søke om ekstraordinære statlige midler som statsråd Liv Signe Navarsete (Sp) har stilt til disposisjon for å bedre bussforbindelsen i distriktskommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valgkamp S

Foto: Ingvild Stegane

Venstre er opptatt av å bedre bussforbindelsen i Sigdal og Eggedal og har i programmet sagt at Sigdal må søke om et prøveprosjekt. Det viser seg nå at kommunen har forsømt seg. Fristen for å søke på Navarsetes penger var 1. august. – Uansett grunn må noen må ta på seg ansvaret for at kommunens innbyggere nå muligens blir snytt for flere daglige bussavganger, og/ eller andre løsninger, skriver Marit Svarverud.

Leserinnlegget:
Kollektivtrafikk kontra privatbilisme i Sigdal

Vi lever i en tid med tildels mye negativ fokus på privatbilisme. Derfor er det med stor skuffelse jeg registrerer at Sigdal kommune har unnlatt å søke om statlige prosjektmidler øremerket tiltak som kan føre til bedre kollektivtrafikk.
Regjeringen har fra i år satt av åtte millioner kroner til et nytt prosjekt for å bedre kollektivtrafikken i distriktene. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har invitert kommuner til å søke om midler til tiltak som vil føre til bedre kollektivforbindelser.
Nå skal det sies at brevene ikke kom kommunene i hende før 13. juni, og at søknadsfristen var relativ kort (ca 1. august). Men andre kommuner har greid fristen. Eksempelvis Modum, hvor de har langt bedre bussforbindelser enn i Sigdal. Hvorfor Sigdal unnlater å søke, vet jeg ikke.
Uansett grunn, en eller flere må påta seg ansvaret for at kommunens innbyggere nå muligens blir snytt for flere daglige bussavganger, og/ eller andre løsninger, som "hjem for en 50-lapp", som andre kommuner benytter seg av.
Vi i Sigdal og Eggedal Venstre er opptatte av et best mulig kollektivtilbud. Som et ledd i satsningen for å få nye innbyggere til å etablere seg i kommunen, er bussforbindelser slett ikke uvesentlig.
Alle som har normalt aktive barn vet at ved å bosette seg i Sigdal, vil fritiden bestå av mye kjøring.
Ifølge Åse Røyne ved Vestviken kollektivtrafikk, tok Nett Buss, etter en brukerundersøkelse gjennomført av Nett Buss selv, for et par år siden bort de siste bussavgangene i Sigdal. Dette var busser barn og unge tok til fritidsaktiviteter som trening, kino og ungdomsklubb. Dessuten var dette den eneste bussen de kunne ta hjem dersom de ble med kamerater hjem etter skolen.
Og som om ikke det var nok, fjernet Nett Buss det som var av avganger på lørdagene. Det vil si at dersom barna blir med andre hjem etter skoletid fredag, kommer de seg ikke hjem for egen maskin før utpå søndagen. Da går det nemlig en buss hver vei.
Det bør vel også nevnes at kommunen, hvis vi følger riksveien, strekker seg ca åtte mil.
Kommunen har èn ungdomsskole. Mange har derfor erfart at bestekamerater kan ha mange mil mellom seg. Med så få bussavganger blir i praksis privatbilisme eneste mulighet, med de negative miljøkonsekvenser det medfører.
Vi i Sigdal og Eggedal Venstre er opptatt av tiltak som fører til at flere ønsker å bosette seg i Sigdal. Et bedre kollektivnett vil her være en viktig faktor.

Marit Svarverud
Sigdal og Eggedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**