Vestfold – mulighetenes fylke

I en artikkel i Sandefjords Blad 20. august presenterer Vestfold Venstres to toppkandidater hvilke hovedpunkter Venstre vil vektlegge i den kommende fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

AinaOgKåre Kåre Pettersen og Aina Dahl

AinaOgKåre Kåre Pettersen og Aina Dahl

Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet og framtidens velferdssamfunn avhenger nettopp av et nyskapende næringsliv. Da trenges en politikk som støtter nyskaping og gründere. Vi må slippe fram de som tør å tro på en idé.

De 4 hovedsakene Vestfold Venstre ønsker å ha hovedfokuset på er:

1) En sterk offentlig skole for kunnskap og like muligheter.
2) Sosialt ansvar med mer til dem som trenger det mest.
3) Næringspolitikk for en ny tid.
4) Ny og framtidsrettet miljøpolitikk

Les hele det “politiske innspillet” i Sandefjords Blad på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**