– Miljøpolitikk er lokalpolitikk

Lokal klimapolitikk var tema for debatten mellom Jon Gunnes (V) og Kristian Dahlberg Hauge (FrP) i NRK Trøndelags valgsending mandag 20/8. Gunnes’ hovedbudskap var at mye kan gjøres lokalt for å kutte i klimautslipp, blant annet gjennom å få flere til å reise kollektivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

I debatten kom det tydelig fram at Venstre og FrP er sterkt uenige i miljøpolitikken. Mens Dahlberg Hauge fra FrP var pessimistisk med tanke på å få til kutt hjemme, var Gunnes opptatt av å framheve at alle monner drar: – Med god planlegging og statlig investeringsstøtte til miljøprosjekter kan mye gjøres lokalt, sa Gunnes, og han la også vekt på at tiltak gjort av enkeltpersoner i sum representerer et viktig bidrag.

Hele innslaget fra NRK kan du se her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**