Venstres svar i Bygdebladet

Bygdebladet har stilt politikerne i Randaberg tre spørsmål. Her er Venstres toppkandidat Thor Geir Harestad sine svar:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


— Hvordan vil ditt parti jobbe for barnefamiliene i Randaberg?
— Barnefamiliene skal tilbys barnehageplass til alle som ønsker det, til en lavest mulig pris. Vi vil heve kvaliteten i skolen med blant annet økt lærertetthet, bedre bygg og sikre veiene til elevenes nærskole. Vi vil ha et våkent og sannsynligvis utvidet barnevern. Vi ønsker ikke at barn og unge skal stå i kø til kulturskolen.

— Støtte til idrett, kristenliv, kulturskole eller andre lag og organisasjoner? Hvem bør prioriteres høyere og hvem kan tåle å få mindre?
– Det aktive foreningslivet har gode sosiale nettverk og skal være gode forbilder. Det sosiale og kulturelle arbeidet innen kirke og idrett er forbilledlig og viser at det er mulig å stå på egne ben.

— Hva vil dere gjøre for å forebygge kriminalitet og rusproblemer blant ungdom i Randaberg?
— Forebyggende arbeid mot rus og kriminalitet skjer på beste måte med holdningsskapende arbeid innen skole og barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**