Dagskolen – et steg tilbake

Fylkestinget vedtok før sommeren Plan for opplæring innan Kriminalomsorga, der det klart fremgår at man har som målsetning å videreføre de mange gode tiltak man har påbegynt. Et av disse tiltakene var Dagskolen på Årstad skole. Hordaland Venstre mener det er sterkt kritikkverdig at dette tilbudet nå er borte. Harald Hove har engasjert seg i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkestinget vedtok før sommeren Plan for opplæring innan Kriminalomsorga, der det klart fremgår at man har som målsetning å videreføre de mange gode tiltak man har påbegynt. Et av disse tiltakene var Dagskolen på Årstad skole. Dette var et skoletilbud for tidligere straffedømte som har begynt den lange veien tilbake til livet. En utdanning, gitt i et trygt og støttende miljø, kan være et viktig skritt. Derfor kom det som en overraskelse på mange, ikke minst flere av de folkevalgte på fylkestinget, da det kun noen dager senere kom frem at Opplærings- og helseutvalget foreslo en løsning som etterlot Dagskolen til en usikker skjebne.

Tidligere straffedømte og personer som har kommet skjevt ut i livet har krav på samfunnets respekt og åpenhet, og med Dagskolen fikk de dette. En tidligere rusmisbruker har større behov for trygghet og tilrettelagt læring enn en vanlig skoleelev. Dagskolen, med små klasser og spesialutdannede lærere, var godt egnet til en slik undervisning.

Det var overraskende for oss i Venstre at flere organisasjoner, både private og offentlige, ikke hadde blitt konsultert i behandlingen av denne saken. Mange sider av saken er enda ikke blitt belyst, og man har ikke fått en ordentlig konsekvensanalyse av nedleggelsen. Mange av samfunnets mest trengende ville bli rammet, uten at politikere som fattet vedtaket fikk høre fra dem.

Harald Hove 1

Foto: Kari Østervold Toft

Fylkesutvalgets vedtak torsdag 21. juni innebar at Dagskolen i sin daværende form ble nedlagt. Mange signaliserte sin støtte til Dagskolen, men koalisjonen (FrP, Høyre og KrF) stemte forslaget ned med den argumentasjon at de hadde nok informasjon. Venstre fremmet et forslag om at man samtidig skulle garantere for at Dagskolen, i sin daværende form, ville holde frem, men dette fikk man ikke gjennomslag for. Det viste seg at det ble skjebnesvangert for de som trengte tilbudet Dagskolen sto for. Når skolen ble nedlagt, ble det lovet fra høyresiden at et tilsvarende tilbud skulle bli gitt, men nå viser det seg altså at ikke alle har fått det tilbudet de har blitt lovet.

Behandlingen av saken var slett og ikke gjennomført med den åpenhet som Venstre mener man må kunne kreve. Forslaget var bare mer overraskende når man nå hadde vedtatt en plan om videre opplæring i kriminalomsorgen uten å nevne forslaget med ett ord. I tillegg var det fullstendig uforståelig at man i det hele tatt skulle trekke i tvil Dagskolens videre skjebne, når det er godt dokumentert at dette var et viktig tilbud til de som trenger det mest.

Det handler om å gi noen en ny sjanse. Det handler om å tro på mennesket. Det handler om solidaritet.

Harald Hove blogger om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**