Bente Kjøsnes

Bente Kjøsnes er bystrerepresentant og medlem av Helse- og velferdskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bente Kjøsnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Kort om Bente
Bente bor på Nardo, er 62 år, gift og har en sønn som studerer musikk. Bente jobber ved Norges geologiske undersøkelse. Hun har også vært aktiv i nærmiljøet med fartstid som leder i korps og FAU.

Bente meldte seg inn i Kragerø Unge Venstre for 45 år siden og har siden støttet partiet aktivt. Hun har jobbet mest organisatorisk og har hatt verv i styret, både i Sør-Trøndelag og Trondheim de siste 20 årene. Har tidligere vært leder i Trondheim Venstre. Bente er fast medlem av bystyret og helse- og velferdskomiteen, og sitter i 17. mai-komiteen. Hun har ellers vært stemmestyreleder i Åsvang krets ved alle valg siden midt på 80 tallet.

Bente er opptatt av:
•Byutvikling på innbyggernes og miljøets premisser
•Kulturelt mangfold — kultur som identitetspremiss og brobygger og som en nødvendighet for et godt liv.
•At vi skal legge til rette for en sammenhengende merket kyststi fra Rotvoll til Ila, for rekreasjon og opplevelser. Kystlinja må oppjusteres og holdes i hevd, med tanke på tilgjengelighet for byens innbyggere. I tillegg tid den røde strek i Bymarka må vi skape en bevissthet om et blått belte i kystsonen.
•At vi skal ha en gjennomgående livsverdi som menneske, og at vi skal fjerne ord som "problematikken" fra enkelte saksfelt jfr. "Eldreproblematikken".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**