Vil styrke oppvekstsektoren

Venstre vil øke bevilgningene til oppvekstsektoren, sier toppkandidat Annikken Kjær Haraldsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hatterem

Venstre fremmet i forbindelse med Formannskapets behandling av økonomiplanen forslag om å styrke oppvekstsektoren med 5 mill. pr. år.

– skolene har drevet marginalt med dårlig økonomi gjennom flere år, sier Haraldsen. Kommunen har ingen utømmelig kilde, men etterslepet i skolene er så stort at vi trenger et krafttak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**