5. kandidat Marta Kvikne

Det digitale bakkenettet – valfridom av innhald

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre er for valfridom, og vil at det skal vere høve for gratis¬kanalar å nytte det digitale bakke¬nettet til sendingar utan kostnad for borgarane.
Å gje RiksTV eigd av TV2, NRK og Telenor konsesjon for å bygge ut det digitale bakke¬nettet var ein tabbe. Statleg engasjement er på sin plass når marknadskreft¬ene ikkje strekk til, som i denne saka når ingen andre enn desse tre i fellesskap ville bygge ut nettet.
No vil ikkje RiksTV sitt styre akseptere gratiskanalar i bakkenettet. TV2 vil ha betalingsfjernsyn. Monopolisten vil ha betalt for kva du skal sjå, men du skal ikkje få velje vekk til dømes TV2 om du skulle ønskje det. Dette er urimeleg, og kan ikkje aksepterast.

Marta Kvikne

Foto: Sogn og Fjordane Venstre

Marta Kvikne, Balestrand —
5. kandidat for Sogn og Fjordane Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**