Gratis buss – løsningen på våre problemer?

Problemene knyttet til økt biltrafikk er et dagsaktuelt tema i Sarpsborg. Sarpebrua er nærmest overbelastet, sentrumshandelen sliter med lite kunder, vi trenger flere parkeringsplasser, stadig flere får astma og vi har store vedlikeholdskostnader av veinettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gratis Buss i Hasselt

Foto: www.hasselt.be

Sarpsborg Venstre ønsker derfor å sette i gang et prøveprosjekt med gratis buss i Nedre Glomma regionen, for å imøtegå disse utfordringene. Forslaget er radikalt, men ikke noe nytt i Europeisk
sammenheng. Den Belgiske byen Hasselt med sine 70 000 innbyggere, har nå i ti år tilbudt sine borgere gratis buss, med stor suksess. På få år ble antall busspassasjerer blitt tolvdoblet. Køene på veiene forsvant, og behovet for en ny firefeltsvei ble borte. Næringslivet i bykjernen fikk økt omsetning, grunnet en mer rolig og sosial bykjerne. Parkeringsplasser og veier ble brutt opp til fordel for grønne arealer, sykkelstier og fortau.

En slik ordning kan derfor få mange positive økonomiske virkninger. Fra Hasselt har man merket seg minket veislitasje og færre veier å vedlikeholde. Antall ulykker har gått ned, og redusert lokal forurensning i form av eksos og asfaltstøv har ført til færre tilfeller av astma og andre helseproblemer. Dette fører igjen til gevinst på helsebudsjettet. Reduserte køer vil også spare næringsliver for store penger. For tid er penger. For en håndverker som har en timepris på 500 kroner, vil 10 minutter i kø hver dag koste håndverkeren rundt 80 kroner daglig. Det blir rundt 18000 årlig, for en håndverker.

Skulle biltrafikken minke etter en slik ordning, så kan Sarpsborg kommune også spare store beløp ved å ikke bygge ut planlagte parkeringshus, veier og muligens ny Sarpebru.

Sarpsborg Venstre vil finansiere dette prosjektet som et spleiselag mellom stat, fylke og kommune. Helt gratis buss i nedre Glommaregionen vil koste Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) ca. 41 millioner i tapte bilettinntekter per år. I seg selv mye penger, men når fylkeskommunen bare i fjor fikk inn 80 millioner kroner i inntekter fra Østfold Energi, så synes vi at å bruke f.eks. 25 millioner av de til buss er en god prioritering. De øvrige 16 millioner bør dekkes inn av Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, noe vi bør ta oss råd til med tanke på at Sarpsborg kommune fikk et overskudd på 106 millioner i 2006, og hadde en inntekt på 2,2 milliarder kroner.

La oss nevne at staten nok også vil gi sitt bidrag. I form av storbymidler for økt kollektivsatsning. Ordningen eksisterer allerede, ble innført av samferdselsminister Toril Skogsholm (V). Venstre forslo tidligere i år å utvide denne ordningen til også å omfatte nedre Glommaregionen (sammen med Grenland/Telemark o.a.) De rød/grønne sa nei, men det kommer nok — kanskje allerede neste år — bare de kan foreslå det selv. Beløpsmessig kan det utgjøre rundt 15 millioner kroner for nedre Glomma

Og i disse dager ti år etter innføring av gratisbusser, er Hasselt blitt kåret til Belgias beste by å bo i, i konkurranse med 20 byer. Høyeste "score" fikk byen på områdene offentlig transport, helse, sykling og handel/service.

Så har vi råd til å la være?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**