Når 3 ganger JA blir NEI

Stokke Høyres Erlend Larsen skriver i Tønsbergs Blad 23.08 at han har flere eksempler på at personer som har søkt om å få bygge eller drive næring i Stokke ikke har fått lov. Dette begrunnes med at Stokkes politiske flertall har dreid fra ja-mennesker til nei-mennesker.

Utrolig lesing om næringsfiendtlig politikk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Jeg har de siste 4 år sittet i Planutvalget i Stokke sammen med Erlend Larsen. Venstre var ikke med i Planutvalget i forrige periode og må derfor tolkes som en del av det nye politiske flertallet i kommunen som det refereres til i innlegget.

Jeg lest hans innlegg i TB flere ganger for å være sikker på at jeg forstod det han skrev, og må få korrigere. Hvilke eksempler er det Larsen viser til som ikke har fått OK til å bygge eller drive næring?

Jeg har gjennomgått samtlige saker som har vært oppe til politisk behandling i siste 4 års periode i Planutvalget, og jeg kan bare finne EN sak som gjelder næring hvor utvalget har sagt nei, og da etter først å ha sagt ja til utbygger ved tre tidligere saksbehandlinger i Planutvalget.

Bygging

Den saken er fra 2005 og gjaldt oppføring av kombinert bolig -og næringsbygg i Storgaten 22. Her hadde Larsen hatt alle muligheter til å vise sitt JA syn, men det ble nei til nytt bygg med hans stemme overvekt og det sammen med AP, SP, SV.

Med et slikt raust ja-syn som Larsen framfører i sitt innlegg, burde han ikke hindret etablering av nytt kombinert bolig — og næringsbygg. Det syntes i hvert fall ikke Venstre som den gangen sa ja sammen med KRF og FRP!

Vear, 24. august 2007
Kåre Pettersen
Ordførerkandidat Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**