Den grønne kommunen

Utbyggingen i Skedsmo kommune har lagt mange verdifulle grønne områder under asfalt. Venstre vil ta et krafttak for å bevare hundremeterskogene, sikre kommunens biologiske mangfold og anlegge parker som frisker opp bybildet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Stemorsblomst

Foto: M. A. Bjørkli.

Venstre mener at det er positivt at folk har lyst til å bosette seg i Skedsmo kommune, men den sterke veksten stiller også kommunen overfor et betydelig press på arealer. Skal Skedsmo fortsatt være en trivelig kommune å bo i, er det viktig at de grønne lungene bevares. Derfor vil Venstre prioritere fortetting fremfor nedhugging av friluftsområder, og bygging på flat mark fremfor nedhugging av skog og kratt.

Den grønne kommunen skapes ikke gjennom tilfeldigheter, men gjennom klare prioriteringer. Venstres vil sikre grønne lunger i nærheten av der folk bor.

Stemorsblomst

Foto: M. A. Bjørkli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**