Gi oss et profesjonelt kor — i Hordaland

Kormiljøet i Hordaland er rikt og levende. Med et så rikt og allsidig kormiljø er det underlig at ikke ambisjonene om å ha et profesjonelt kor er sterkere, mener Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Debattinnlegg fra Hordaland Venstre:

Gi oss et profesjonelt kor — i Hordaland

Skal vi få til et kulturelt mangfold må vi gi kulturlivet mer forutsigbare og helhetlige rammer. Dette innebærer først og fremst at vi må sikre de kulturelle institusjonene en tilstrekkelig finansiering. I tillegg er det viktig med en visjonær kulturpolitikk. Kormiljøet i Hordaland er rikt og levende. Hordalands regionsavdeling av Norges Korforbund er det største i Norge med over 100 kor, med medlemmer i forskjellige aldere og kjønn, og med ulikt ambisjonsnivå. Når det nå er startet arbeidet rundt potensielle for profesjonelle kor i Norge, finner Hordaland Venstre det underlig at ikke Bergen og Hordaland står i spissen for et slikt forslag. Med et så rikt og allsidig kormiljø er det underlig at ikke ambisjonene om å ha et profesjonelt kor er sterkere.

Torstein Hatlevik

Foto: Kari Østervold Toft

Profesjonelle kor vil ha flere positive ringvirkninger for fylket og regionen rundt seg. Et slikt kor vil være et forbilde, en inspirasjon og en ressursbank for det frivillige korlivet i regionen. I tillegg vil koret sørge for styrket kompetanse og bidra med profesjonelle dirigenter og instruktører i distriktet rundt seg. Et forslag om profesjonelle korister på 40% ansettelse vil altså gi en stor gruppe sangere og dirigenter til disposisjon for det frivillige kormiljøet i Vestlandet.

Frivillige lag og organisasjoner er en bærende kraft i kulturarbeidet. Frivillig innsats er en
svært viktig ressurs i kulturbyggingen i hele fylket, og er også med på å skape gode levekår og sosiale nettverk. For lag og organisasjoner er et samarbeid med fylkeskommunen svært viktig for at vi skal kunne ha et aktivt og mangfoldig kulturliv i alle deler av fylket, men fylkeskommunen må være den aktive delen av dette partnerskapet.

Idun Bortne

Foto: MK

Engasjerte sangere og kompetente dirigenter er allikevel ikke nok for mange kor. Spesielt i Bergen og omegn er det en enorm etterspørsel på gode øvingslokaler, og mange kor har problemer med å finne egnede steder å være. Om Bergen og Hordaland skal kunne hevde at man satser på et rikt kulturliv, bør det jobbes aktivt i kommuner og fylke for å tilby øvingslokaler. Når kommunen bygger ut øvingslokaler for musikklivet, må det legges til rette for at også akustisk musikk skal kunne bruke dem. Venstre vil jobbe aktivt i samarbeid med kormiljøet for å finne gode løsninger der det er mulig.

Idun K. Bortne, 6. kandidat for Bergen Venstre
og
Torstein Hatlevik, 7. kandidat for Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**