Porsgrunn er ingen versting

I Varden 25. august blir Porsgrunn kommune hengt ut som klimaversting og den kommunen i Norge som er desidert verst for miljøet i Norge. Dette i henhold til ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå over utslipp av klimagasser fra alle kommunene i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er på grunn av all industrien at Porsgrunn kommer så dårlig ut.

Men det blir urettferdig å henge dette på Porsgrunn alene. Porsgrunn har jo industriarbeidsplasser for hele Grenland, ja hele Telemark, og hele landet, som vi alle er avhengig av. Det er mulig det er den eneste måten å få laget en oversikt over utslipp fra kommunene slik Statistisk sentralbyrå gjør det, men det blir ganske kunstige tall ut av det.

Men det som det i hvert fall viser er at her trengs det samarbeid over kommunegrensene når vi skal gå løs på dette problemet.

Gustav Søvde,
2.-kandidat Telemark Venstre

Innlegget står også i Varden HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**