Tannhelsen må likestilles med annen helse

Troms Venstre vil at fylkeskommunen snarest skal prøve ut en ordning med tannhelsebehandling på samme vilkår som for annen medisinsk behandling. La oss starte med en prøvekommune eller med studentene, sier de tre Venstre-toppene på fylkeslista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Venstrekandidatene Roar Sollied, Tone Rasmussen og Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Det finnes ikke faglige grunner til at tannhelsebehandlingen skal være atskilt fra annen medisinsk behandling.

Regjeringens politikk på tannhelse ble lagt frem denne sommeren. Venstre hadde håpet på en stor og omfattende reform, slik at tannsykdommer og tannbehandling kan bli behandlet likt med andre medisinske tilbud. Men nok en gang ser det ut til at tannhelsetjenesten blir nedprioritert i forhold til resten av folkehelsen. Selv om det finnes noen positive signaler, slik som varsling av økt offentlig satsning på utsatte grupper, vanskeligstilte og personer med høye tannhelseutgifter, er meldingen deprimerende lesing, spesielt for de aller svakeste.

Venstre vil ha på plass en forpliktende økonomisk satsing på gratis tannhelsebehandling for grupper med svak økonomi, deriblant studenter, minstepensjonister, rusmisbrukere, kronikere og langtidsmottakere av sosialhjelp. Venstre har i sine egne budsjetter satt av penger til dette.

Tannhelsebehandling bør sidestilles med legebesøk, slik at en får refusjonsordning med et egenandelssystem. Troms Venstre vil i fylkestinget jobbe for at vi snarest får en prøvd ut en slik ordning i Troms, for eksempel i en utvalgt kommune eller for studentene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**