– Venstre vil ha fleksibel barnepermisjon

– Venstre ønsker å erstatte dagens ordning med fødselspermisjon i barnets første leveår med en fleksibel barnepermisjon. Ordningen er en tidskonto-ordning pr. barn på 15 måneder som foreldrene selv disponerer, sier nestleder Olaf Thommessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 - Vårt forslag innebærer at foreldre kan velge om de ønsker å være hjemme med barna på heltid en periode, jobbe i redusert stilling eller om de ønsker lenger ferie mens barna er små, sier Olaf Thommessen.

– Vårt forslag innebærer at foreldre kan velge om de ønsker å være hjemme med barna på heltid en periode, jobbe i redusert stilling eller om de ønsker lenger ferie mens barna er små, sier Olaf Thommessen.
Foto: Sveinung Bråthen

KrF la nylig fram en familiepolitisk pakke der en ekstra ferieuke for småbarnsforeldre var ett av forslagene. Forslaget fikk mye motstand, men Venstre mener intensjonen bak forslaget er god.
– Å få tiden til å strekke til sammen med barna er åpenbart en utfordring for mange småbarnsfamilier. Vårt tidskonto-forslag kan imidlertid få politisk flertall, mener Thommessen.

Frihet for småbarnsfamilier
Venstre har programfestet er bedre modell for hvordan småbarnsforeldre kan få mer tid sammen. Derfor ønsker partiet å reformere dagens ordning med fødselspermisjon i barnets første leveår.

– Vårt forslag innebærer at foreldre med utgangspunkt i egne behov, velger om de ønsker å være hjemme med barna på heltid en periode, jobbe i redusert stilling eller om de ønsker lenger ferie mens barna er små. Venstre vil at hver av foreldrene tar minimum 3 av disse 15 månedene.

Politisk er det en fordel med ordningen at den ikke representerer en kraftig utgiftsvekst.
– Barnepermisjonsordningen bør gjelde fram til barnet fyller 16 år. Vår reform vil skape økt reell frihet for småbarnsfamilier, samtidig som ordningen er enkel å forstå og administrere. For å sikre forutsigbarhet for arbeidsgiver må uttak av permisjonstid som hovedregel avtales mellom arbeidstager og arbeidsgiver tre måneder før uttak, forklarer Thommessen.

Ulike behov
– For noen vil sikkert en ekstra ferieuke være topp, andre foretrekker en fridag i uken, mens enkelte vil gå litt tidligere fra jobb et par ganger i uka. Kort sagt; vi har forskjellige behov og det må politikken ta høyde for, avslutter Venstres nestleder Olaf Thommessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**