Gode veiløsninger gir godt miljø

Det bør ikke være konflikt mellom å tilrettelegge for gode veiløsninger og miljø. I Stokke kommune har Venstre i nærmere 20 år arbeidet for en omkjøringsvei utenom Stokke sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Midler til forberedende planlegging ble i forbindelse med budjettarbeidet for 2007 trukket fram i tid.

Vei

Gledelig er det også å se at omtrent alle partier i kommunen har løftet denne veien inn i sine valgprogrammer i år. En vei utenfor sentrum vil bidra til økt kvalitet og bedre miljø i Stokke som sentrumsområde for service og næring.

I tillegg til Stokke sentrum er det Vear / Hogsnes med RV303 som også må finne en endelig løsning. Her har vi en gjenganger i veiplanleggingen i fylket som snart kan feire et tragisk 40 års jubileum. Med ny E18 med antennepunkter for avgift, er det utopi å tro at ikke en allerede utgått vei med hensyn til bredde og standard, vil bli tilført økt trafikk som følge av E18 lekkasje.

I vårens fylkesting ble veistrekningen tatt opp av vår representant med enstemmig vedtak om at fylkeskommunen tar kontakt med Tønsberg og Stokke kommuner for å få til et samarbeid om løsninger for riksvei 303, ut fra at dette er nødvendig å sikre lokal forankring samt for å øve press overfor statlige myndigheter. I tillegg har både Stokke og Tønsberg Venstre denne veistrekningen i sine programmer og vil arbeide for at saken for alvor løftes opp for å få sin løsning.

.og vi har ikke glemt hva betydningen av en ny fylkesvei fra Dalen og videre vestover i kommunen har å si for å få en effektiv tilknytning mellom kommunens arealer på vest og østsiden av E18. Ønsker vi i vår kommuneplan å tilrettelegge for vekst i de indre delene av kommunen må forutsetningene være tilstede.

Vear, 29. august 2007

Kåre Pettersen
Ordførerkandidat Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**