Idretten fortjener bedre!

I et leserinnlegg i Adresseavisen onsdag 29. august tar Jon Gunnes til orde for flere idrettsanlegg for uorganisert og organisert idrett i Trondheim. Hele innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fotball, frivillighet

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Idretten fortjener bedre!
Adresseavisen har fokusert på hvor stemodlig behandlet idretten er i Trondheim. Som politiker og idrettsleder så er jeg ikke overrasket. Behovet for moderne arenaer til barn og ungdom er stort og kanskje umettelig, men godt vedlikehold og oppgradering av dagens arenaer er en begynnelse. Ved å oppgradere dagens grus- og gressbaner til kunstgress får vi den største effekten. Noen må også tilknyttes fjernvarmen slik at de kan brukes på vinteren. Idrettslagene har tatt initiativ og gjennomført en storstilt jobb på dette feltet i Trondheim og det er et fantastisk syn å se at det myldrer på våre kunstgressbaner. Trondheims politikere bør ikke få æren for at banene har kommet på plass. Det er lite de bidrar økonomisk på dette. Banene er idrettslagenes fortjeneste og betales gjennom spillemidler, dugnad og treningsavgifter.

Hallsituasjonen er prekær. Det er nå vedtatt å bygge 6 treningshaller i tilknytning til skolene som skal oppgraderes. Dette er kjempebra og alle politikerne i Trondheim skal ha stor ære for dette. Men tempoet i byggingen må forseres. Dagens barn og ungdom må få oppleve å kunne benytte disse før de gir opp aktiviteten.

Idrettsrådet i Trondheim har gjort prioriteringer i forhold til hvilke arenaer som skal bygges. Ny ishall på Leangen er øverst på denne liste. Der har den stått en god stund og vi kommer ikke videre før dette prosjektet er gjennomført. Bygging må gjennomføres nå! Samtidig vet vi at Dalgård ishall ikke er i god forfatning og en modernisering må til før dette anlegget kolapser. Det hjelper ikke å bygge nytt hvis det vi har forfaller og ikke kan brukes. Andre arenaer innen mange idretter sliter med dårlig vedlikehold og mangel på oppgradering.

Et stort Venstre er en garantist på at idretten får større fokus blant politikerne i Trondheim. Vi skal jobbe steinhardt for at våre barn og ungdom får arealer for uorganisert og organisert idrett som er av tilfredsstillende kvalitet. Det verste jeg vet er idrettsanlegg som ligger brakk.

PS. Et toppidrettssenter med stor hall for mange idretter, skikkelig garderobeforhold og andre fasiliteter bør bygges i tilknytning til Granåsen skisenter!

Jon Gunnes.

Portrett Jon Gunnes

Foto: NN

1.kandidat for Venstre i Trondheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**