Pisk meg med en gulrot!

Neida, slapp av, jeg er ikke blitt maschocist — bare politisk realist.
Alt jeg ber om er litt politisk mot — og ærlighet. Mens politikerne, sist på BTs folkemøte torsdag 23. august, overgår hverandre i å love bedre kollektivtrafikk, kan ingen i det gråsvarte flertall av AP, H og FrP fortelle hvor de skal ta pengene fra , skriver Gunn-Vivian Eide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Bergen fra Fløyen

Foto: Tore Rykkel

Økt satsing på kollektivtrafikk, reduksjon i CO2-utslippene og at veksten i trafikken skal skje med miljøvennlige alternativer, det har politikerne generelt og AP spesielt lovet de siste 20 årene. Samtidig har biltrafikken og forurensningen eksplodert, og kollektivtrafikkens andel av transporten synker jevnt og trutt. Hvorfor i himmelens navn skal vi tro på disse partiene når de hele tiden har gjort det motsatte av det de har lovet hver eneste valgkamp? Våre kjære bystyrepolitikere vil selvfølgelig si at staten og fylket må bida med flere penger til kollektivtrafikken, og det kan vi jo alle være enig i. Men all erfaring viser at det ikke er nok, dessuten er det ikke stortingspolitikere vi skal velge i år. Og vi trenger løsninger som kan innføres NÅ ! Så derfor roper jeg ut til alle bergensere; stol ikke på en politiker som ikke har penger til å innfri sine valgløfter!
Alt jeg ber om er politikere som er villig til å bruke både pisk og gulrot — det all erfaring og forskning viser er eneste farbare vei dersom man vil ha kollektivandelen merkbart opp.
Alt jeg ber om er at vi bergensere snarest får lov til å betale 10 kroner mer i bompenger i rushtiden, på følgende betingelser:
– at hvert eneste øre av merinntekten går til å finansiere et bedre kollektivtilbud
– at staten bidrar med ekstramidler til det samme
– og at pengene disponeres lokalt, og ikke forsvinner i statskassen.

På den måten blir rushtidsdifferensierte bompenger pisk og gulrot i samme pakke. 10 kroner er ikke mye for den enkelte bilist, men det er nok til påvirke kjøremønsteret slik at det blir merkbart mindre køer. Sammen med statlige belønningsmidler vil kollektivtrafikken trolig kunne tilføres minst 50 millioner ekstra til drift hvert eneste år. Nok til å finansiere hyppigere avganger, ekspressruter og bedre rabattordninger — slik det opprinnelig var tenkt i Bergensprogrammet. Nok til å gjøre kollektivtrafikken til et reelt alternativ for langt flere, noe som igjen øker inntjeningen for kollektivtrafikken og gir enda bedre tilbud. Samtidig blir det bedre plass til de som må bruke bilen i rushtiden, enten det er småbarnsforeldre på vei til barnehagen eller næringsdrivende som trenger bilen i jobben.

Så kjære moderne fremtidsrettede næringslivsfolk, gå i korstog til AP og H og forklar dem at tid er penger, og at 10 kroner daglig er peanøtter i forhold til hva dere taper på å stå å stampe i kø. Og kjære småbarnsmødre og småbarnsfedre, gå i korstog til Monica Meland og Ruth Grung og forklar dem at det er bedre å betale 10 kr ekstra i bompenger enn å måtte jobbe 80 % for å rekke både jobben og barnehagen. For ikke å snakke om den tiden dere står i kø, som heller kunne vært brukt med familien. Så kjære Bergensere, vis at dere er smartere enn de gråsvarte politikerne, vis at dere skjønner at bedre kollektivtrafikk koster penger! Stem på partier som har mot nok til å gjøre noe konkret for miljøet. Stem på dem som støtter rushtidsdiffernsiering. Personlig anbefaler jeg Venstre, men også SV, RV og SP har brukbar miljøpolitikk. Og til slutt; kjære BT, kjemp for den gode miljøsak slik dere har gjort det før! Ikke legg køprising død før hver eneste stemme er talt opp og forhandlingene er avsluttet. Husk at Venstre kan komme på vippen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**