Småbedrifter og næringsliv i Nedre Eiker kommune

En kreativ og nyskapende kommune
Venstre vil arbeide for en politikk som bidrar til å øke lokal sysselsetting, og som gjør det attraktivt å etablere nye bedrifter og drive variert næringsvirksomhet.
Venstre vil styrke de sosiale rettighetene for gründere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tre i Mobergsviken

Foto: Tore Rykkel

Venstre vil:
Tilrettelegge for småbedrifter.
Etablere næringshager med rimelige lokaler for selvstendig næringsdrivende.
Bevare kulturlandskapet gjennom et fremtidsrettet landbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**