Vi må omorganisere kommunens kulturtjenestetilbud

Innlegg til Ringerikes Blad fra Roar Olsen.
Årets kommunevalgsresultat kan gi mange endringer, ikke minst i kulturlivets mangfold.

Private initiativ og dugnadsinnsats har gitt distriktet vårt en fargerik bukett av kulturblomster til glede for mange i mange år.
Det triste er at den kommunale kulturtjeneste har utspilt sin rolle i nærmiljøet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ringerike Venstre Bucuresti

Foto: Tore Jacobsen

Det som serveres fra dette kontor er kjedelig og lite overraskende tilbud. Menyen består av gjøglertog, kulturukerepriser, minitømmerstokkflytting og noen enkelte musikalske arrangement som er interessant for et snevert publikum. Prisen vi betaler for disse, lite interessante "show", – er meget høy.

Vi har etter hvert erfart at ringerikes kulturinteresserte er villig til å betale for å oppleve store oppsetninger og bli underholdt av glade amatører og artister av høy standard, så som Jailhouse Rock, Bucuresti, Hønefoss Revyen, Fossefestivalen, Løvenes Konge, Sentrumskirkens juleforestilling. Alle disse arrangementer, og flere til, har vært både kassasuksesser og gitt utrolig mange flotte opplevelser.

Venstre ønsker en endring i den kommunale kulturtjenesten. Vi må bruke pengene som bevilges på en mye bedre måte. Organiseringen må kombineres med kulturstiftelsen, det private næringsliv, organisasjoner, lag og foreninger. På denne måten kan vi heve standarden på det vi ønsker å oppleve.

Ringerike Venstre vil fullføre utbyggingen av kultursenteret. Stimulere alle lokale krefter som arbeider for et aktivt kulturliv med økte bevilgninger. Et mangfoldig kulturtilbud er viktig for å sikre kompetent arbeidskraft som kan utvikle næringslivet. Kulturadministrasjonen i kommunen må omorganiseres for å få mer kultur igjen for pengene. Vi må gi økte tilskudd og inspirasjon til det videre flotte arbeidet som gjøres med kulturskolen og øke satsningen på den kulturelle skolesekken.

Alt dette skaper økt bolyst og vil gi tilflyttere og tilbakeflyttere flere positive faktorer i avgjørelser om hvor de ønsker å bo i fremtiden.

La oss slippe kulturen fri!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**