Høy temperatur på folkemøte om skole

Onsdag kveld var det folkemøte om skole i Bodø. Fra Venstre stilte utdanningspolitisk talsmann Odd Einar Dørum. Budskapet var klart: Venstre mener innholdet i de timene elevene er på skolen, er viktigere enn en utvidelse av skoledagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Vakker overskrift uten innhold
På folkemøtet kalte han regjeringens ambisjon om å skape verdens beste skole for “en vakker overskrift uten innhold”.
– Politikk handler om å prioritere, og jeg ser verken evne eller vilje hos regjeringen til å gjøre de riktige valgene for fremtida, sier Dørum.

Til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) utdyper Dørum dette: — Jeg tror gode lærere er viktigere enn utvidet skoledag. Selv om Venstre ikke avviser diskusjonen om heldagsskole, mener vi at en satsing på gode lærere og ikke minst nok lærere må komme først, sier Dørum.

Les “Venstre kritiserer heldagsskolen” hos ANB her.

Skolepolitisk manifest
På vårens landsmøte vedtok Venstre et skolepolitisk manifest som utdyper Venstres vilje til å satse på skolen. Blant de viktigste elementene i manifestet er:

>> Nasjonale rammer for skolens innhold, men langt mindre detaljstyring fra staten innenfor disse rammene.
>> Omlegging og utvidelse av lærerutdanningen til fem år
>> Sikre rekruttering av lærere
>> Mer fordypning og strengere praksiskrav for lærerstudentene
>> Gradvis innføre et kompetanseår for lærere
>> Innføre seniortiltak for å sikre at lærere står lenger i arbeid
>> Sikre læreren stor pedagogisk frihet
>> Økt satsing på og en omstrukturering av rådgivningstjenesten
>> Legge til rette for en rådgiver-spesialisering som et eget og dedikert utdanningsløp
>> Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen — spesialpedagoger på hver skole
>> Fortsette med nasjonale prøver
>> Sikre regelmessig skolepolitisk debatt i folkevalgte organer
>> Økt satsing på mappevurdering
>> Styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspåklige
>> Styrke yrkesfagene
>> Styrke kultursatsingen i skolen
>> Gi rektor større handlingsrom — styrke skolene med administrative funksjoner

Manifestet kan du laste ned i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**