Stoltenberg må ta opp Sellafield med Brown

Det foreligger planer om snarlig gjenåpning av det omstridte atomgjenvinningsanlegget THORP i Sellafield. Dette er planer Norge er sterkt imot. Venstres Gunnar Kvassheim forventer derfor at Jens Stoltenberg tar dette opp i sitt møte med Storbritannias nye statsminister Gordon Brown den 5. sept.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Å få stanset technesium-utslippene fra Sellafield anlegget var viktig for den forrige regjeringen. Det lyktes vi med. Venstre forventer nå at Stoltenberg legger tyngde bak norges syn på gjenåpningen av THORP-anlegget og han tar dette direkte opp med Gordon Brown, uttaler Kvassheim.

– Som ny statsminister i Storbritannia har Gordon Brown bebudet ny kurs på en rekke områder. Han bør derfor utfordres til å legge om kursen også når det gjelder gjenåpningen av THORP-anlegget, legger Kvassheim til.

Lekkasje ble ikke oppdaget
I 2005 ble det avdekket en alvorlig lekkasje av høyradioaktivt materiale fra THORP i Sellafield. Det gikk flere måneder før lekkasjen ble oppdaget, og forholdet førte til at britiske myndigheter den gang stengte anlegget.

– Anlegget framstår ikke i en stand som gir grunnlag for gjenåpning, og det har vært gjentatte brudd på sikkerhetsrutinene. Jeg er derfor svært bekymret over planene for gjenåpning, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**