Trenger flere kvinnelige grundere

SSB opplyser om at 84 prosent av dem som etablerte nye privateide selskaper og aksjeselskaper i 2005 var menn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kvinneandelen ser dessuten ut til å synke ytterligere i 2006, fra 18 til 16 prosent. I 2006 ble det registrert 18.082 nye aksjeselskaper i Norge, 4.000 flere enn året før.

– Det er bra at antallet bedrifter vokser, men samtidig urovekkende at kvinneandelen blant gründere ser ut til å synke. Vi må sørge for at det blir like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, sier Leif Helge Kongshaug i Stortingets næringskomite.

Konkret har Venstre fremmet følgende forslag i 2006 og 2007: Selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett til:

a) 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)
b) 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)
c) 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)
d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
e) 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

Samtlige endringer bør gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.

– Forslaget ble nedstemt av SP, SV og AP. Det er skuffende fordi Venstre mener bedre sosiale ordninger kan gi større trygghet og mer motivasjon for flere kvinner til å starte opp for seg selv, sier Kongshaug.

– Når de rødgrønne i de siste ukene har snakkket varmt om kvinnelige gründere samtidig som de for 2 måneder siden stemte ned et forslag som ville tilrettelagt for flere kvinnelige gründere, holder de velgerne for narr, sier Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**