Venstre er det liberale miljøpartiet

Roar Sollied: Er du liberal og miljøopptatt, stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Klimaet på jorda er nå i sterk endring på grunn av menneskelig aktivitet. Fortsetter det med samme fart, blir framtida dramatisk. Det er vårt ansvar å bremse dette og gjøre tiltak som kan gi verdens innbyggere ei trygg framtid. Det nytter ikke en gang å være egoistisk å tenke at her nord er det bare en fordel med oppvarming. Nedsmelting av isen rundt i Arktis vil også føre til en dramatisk endring av fiskens bevegelser og havets strømmer. Når sola treffer vann istedenfor is, absorberes varmen og smeltingen øker radikalt. Men likevel blir det verre for de land der folk vil oppleve oversvømmelser og flukt. Klimaendringene kjenner ingen landegrenser. Venstre står for en solidarisk klimapolitikk.

Venstre mener at Norge som velstående nasjon må ta ledertrøya i klimapolitikken. Regjeringen legger opp til at vi skal bruke vår velferd til å kjøpe oss fri gjennom kvotekjøp i utlandet. Og de blir ikke uventet omfavnet av FrP! Vi vil at Norge selv skal vise hvordan et høyutslippssamfunn kan bli et rent framtidssamfunn. Vi skal bruke rikdommen på å gjøre Norge til et moderne framtidssamfunn uten klimautslipp. Det er et verdivalg.

Hvem bør kutte først og mest?
Å kutte klimautslipp i Norge har også en moralsk side. Hver nordmann slipper ut tre ganger så mye som en kineser. Er det rimelig at kineserne da skal slippe ut mindre for at vi skal få slippe ut mer? Hvis Kina var oppdelt i regioner på 5 millioner mennesker, kunne jo alle disse hver for seg hevde at “vi er jo små at tiltak gjør jo ingen forskjell .”

Hvilke mål må vi sette oss?
-Minst halvparten av våre klimaforpliktelser etter Kyoto-avtalen (innen 2011) må tas hjemme
– Minst 2/3 av klimareduksjonene innen 2020 må tas nasjonalt
– Minst 2/3 av klimareduksjonene innen 2050 må tas nasjonalt
– En sterk økning i satsingen på fornybar energiproduksjon må til i Norge

Gjøre noe lokalt
Vi må tenke globalt og handle lokalt. Bare i kommunenes virksomheter kan vi ta ned 15% av kuttene i landet. Venstre vil ha klimaplaner i alle kommunene og fylkeskommunen. Det må følgelig også settes konkrete krav til klima og miljø når anbud utlyses.

Er du liberal og miljøopptatt, stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**