Venstre i Bjerkreim satser på næringsutvikling for framtiden

– Det er nytenkning som skal til for at Bjerkreim skal utvikle seg positivt videre, sa Venstres leder da han besøkte Venstrefellene i Bjerkreim. Sponheim var glad og imponert over det vertskapet for besøket, Susanne Ueland har fått til på Røysland gaard. – Dette er et eksempel på det pågangsmotet og den kreativiteten som må finnes i en kommune som Bjerkreim.
—Vi må tenke utradisjonelt og vi må hjelpe de som har lyst å satse, sa Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Bedriftbesøk

Foto: Helge Solum Larsen

Bjerkreim Venstre har næringsutvikling for framtiden som en av sine hovedpunkter i programmet. Toppkandidat Tore Malmei, som selv er veterinær, kjenner godt til hva som skjer i kommunen. — Det er mange som reiser ut for å jobbe andre steder. Bjerkreim har som flere av Dalane-kommunene ikke fått ta del i den samme positive utviklingen som mye av regionen lenger nord. Han framhever hvor viktig det er at legges til rette for nye bedrifter i Bjerkreim. – Vi må regulere nye næringsområder og vi må ha en bedre kommunikasjon med kommunene rundt oss. Malmei har satset selv, han er den første veterinæren som har mobilt digitalt røntgenutstyr. Det er et vesentlig bidrag for å kunne være attraktiv for kunder i hele fylket.

Malmei framhever at Bjerkreim skal bli en servicekommune. -Venstre vil at Bjerkreim skal ha en egen nærings- og turistsjef som på heltid skal støtte etablererer og nye bedrifter og de som driver i landbruket, og se til at kommunen markedsføres.

Her har Venstre noe å fare med. På Røysland gaard kom Anne M. Ivesdal innom for å treffe Venstretoppene. Hun har vært med å starte Bliss Reiseopplevelser. —En egen nærings- og turistsjef i kommunen er avgjørende for meg. For meg blir det Venstre ved dette valget. Medlemskap i Venstre ble det også på Ivesdal.

-Jeg er stolt av alle som stiller til valg for Venstre rundt om i landet, men jeg er spesielt stolt av dere som går på som nye for å gi bidrag til lokalsamfunnet deres, sa Sponheim. Venstre i Bjerkreim stiller liste for første gang på 40 år og partiet kan fort komme til å spille en nøkkelrolle i styringen av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**