4. kandidat Svenn Øvrebø:

Informasjonssenter for verna sjøfuglar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Askvoll Venstre har tidlegare tatt initiativ til å skipe eit informasjonssenter på Værlandet for sjøfuglar som er verna. Initiativet vart følgt opp av fylkestingsgruppa til Venstre som saman med andre har sikra løyving til senteret. Venstre har sett av midlar til senteret i sitt alternative budsjett på stortinget. No vonar vi regjeringa kjem etter slik at informasjonssenteret kan bli skipa.

Svenn Øvrebø

Foto: Svenn Øvrebø

Svenn Øvrebø — 4. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**