En internasjonal kommune

Sula Venstre vil arbeide for bedre integreringstiltak for innvandrere i kommunen vår. I Venstre mener vi at flere flyktninger bør få komme til Sula. Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som trenger det. Det er mange som trenger hjelp i verden i dag, og vi på Sula må ta vår del av ansvaret for å ta i mot flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi er en kulturkommune som ønsker å profilere oss internasjonalt. Det er mange krefter på Sula som har kontakter rundt om i verden. Om ikke vi kan klare å ta i mot og integrere flyktninger – hvem kan da klare det?

Det er vanskelig å komme til Norge fra en helt annen kultur og det kan ofte være vanskelig å ta imot folk som har en annen bakgrunn enn oss. Det er slett ikke problemfritt og det krever ressurser, innsats og litt prøving og feiling for å få til en vellykket integrering. Det er barn, voksne og eldre som skal integreres, alle er forskjellige.

Likevel vil det være en berikelse for Sula å bli en mer fargerik kommune. Barn og voksne kan få glede av å bli kjent med folk som ikke har akkurat den samme bakgrunnen som en sjøl. De fleste som har kommet til Norge er i arbeid i dag, og nye vil ugjøre verdifull arbeidskraft i framtida.

Få behersker norsk etter bare å ha fullført norskkurs. Derfor er det viktig med uformell språktrening. Svært mange får også jobb gjennom uformelle nettverk. Venstre vil styrke de frivillige organisasjonene som skaper slike nettverk ved å gi de økte bevilgninger og mindre byråkratiske krav.

Venstre vil også ha mer språktrening, og vi vil ha kompetanseheving av lærerne som jobber med minoritetsspråklige. Venstre vil også sikre at skolene får tilført ekstra ressurser sammen med de minoritetsspråklige elevene.

Kjersti Finholt
Listekandidat for Sula Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**