Frekk skryteliste fra skattekameratene

Arbeiderpartiet, SV og KrF har sendt ut et skriv til forsvar av eiendomsskatten i Skedsmo kommune. “Slik brukes pengene dine” heter skrivet, som viser til konkrete idrettsprosjekter som er finansiert gjennom eiendomsskattemidler. —Skattekameratene skyver idretten foran seg, mener leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt, som hevder at eiendomsskatten er både unødvendig og urettferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Finans

Foto: Luth

Totalregnskapet til Arbeiderpartiet, SV og KrF viser at det er tatt inn 83,5 millioner i eiendomsskatt, og at 22,1 millioner har gått ut igjen til innføring og innkreving. For budsjettåret 2007 er det beregnet at eiendomsskatten vil bringe inn netto 26,5 millioner, mens Skedsmo i fjor totalt sett gikk med nesten 75 millioner i overskudd. Det er mer enn eiendomsskatten har bragt inn netto siden den ble innført.

— Dette viser at det er fullt mulig å finne midler til en offensiv idrettssatsing uten å kreve inn eiendomsskatt fra innbyggerne i kommunen, sier Bjerkholt. Økt sysselsetting og økte ordinære skatteinntekter er hovedårsaken til kommunens store overskudd, som etter Venstres mening gjør eiendomsskatten unødvendig.

I skrivet som Arbeiderpartiet, SV og KrF har sendt ut, står det om eiendomsskatten at "det er vanskelig å få den utformet slik at alle opplever den som rettferdig i forhold til den mulighet den enkelte har til å betale skatt, og den er tungvint å innkreve".

— Når de tre partiene allikevel ikke vil avvikle eiendomsskatten, til tross for at det er
økonomisk rom for det og til tross for at de selv vedgår at skatten er urettferdig og tungvint å innkreve, så er det fordi at disse partiene i utgangspunktet er tilhengere av et høyt skattetrykk. Derfor er det også verdt å stille spørsmålstegn ved lovnadene om at de ikke har tenkt å øke skatten ytterligere. Det er bare fire år siden de samme partiene sa at det var uaktuelt å innføre eiendomsskatt i det hele tatt, påpeker Bjerkholt.

Venstre mener det er frekt av Arbeiderpartiet, SV og KrF å koble eiendomsskatten til kommunens idrettssatsing. — Kommunen har mange typer inntekter. Det blir kunstig å si at inntektsskatt skal gå til skole og eldreomsorg, og at eiendomsskatt skal gå til idrett. De har laget en kobling mellom populære idrettsanlegg, som det er bred politisk enighet om, og den upopulære eiendomsskatten. Det er en helt urimelig kobling som lar idretten ta støyten for en eiendomsskatt som er både urettferdig og unødvendig, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**