Du er sjefen!

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som brenner for noe, enten det er vern av grøntområder, verdighet for narkomane, fritidstilbud for ungdom eller flere barnehager. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Stem Venstre!

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Venstre vil styrke innsynet i kommunale prosesser og inkludere flere i styringen av kommunen. Derfor vil vi styrke barn og unges kommunestyre (BUK) som beslutningsorgan og som høringsorgan i saker som angår barn og unge. Og vi vil gi lokale velforeninger, elevråd, foreldreutvalg, frivillige organisasjoner og andre aktører en bedre mulighet til å komme med innspill i saker som angår dem. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden — også utenom valgene.

I Venstre er det du som er sjefen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**