Du vet best!

Hva er ditt gode liv? Noen mener de har svaret for deg. Venstre mener at det er noe du må finne ut av selv. Vi vil at alle skal ha frihet til å bestemme over sitt eget liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Mari Spidsberg Grønnesby

Grønn politikk

Foto: A.Hovstø

Det bør være opp til den enkelte å bestemme hvilken skole man skal gå på, om man vil handle på en søndag, om man vil gifte seg med en mann eller en kvinne, eller når man skal legge seg på sykehjemmet.

Venstre mener at statens og kommunens oppgave skal være å sikre alle like muligheter, ikke hindre folk i å leve ut drømmene sine. Frie mennesker tar egne valg, ikke nødvendigvis like valg. Du vet best hva som passer for deg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**