Holdninger, ikke enkeltsaker

Venstre er tuftet på en politisk idé, snarere enn å være et saksparti som skifter standpunkt alt etter hvor høna sparker. Gjennom vår over hundre år lange historie har liberale verdier stått sentralt for vår politiske tenking. Venstres kjerneverdier er frihet, solidaritet, framtidsoptimisme og et bærekraftig miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Mari Spidsberg Grønnesby

Mari Spidsberg Grønnesby

Foto: Venstre

Venstre har tro på at mennesker kan ta egne valg som er bedre for hver enkelt enn om staten eller kommunen skal gjøre dem for deg. Det gir rom for ulike og gode løsninger tilpasset enkeltmennesket. Samtidig vil vi løfte dem som faller utenfor, dem som trenger det mest. Det må være rom for å feile og kunne starte opp på nytt. Venstre har tro på framtida, og ser framover mot nye løsninger, snarere enn å gro fast i gamle vaner. Og vi nøler ikke med å ta vår del av ansvaret i kampen mot global oppvarming. Det er disse holdningene som utgjør kjernen i Venstres ideologi.

Som velger kan det være vanskelig å se forskjell på partiene når det kun er enkeltsaker som er i fokus. I TV-debattene finnes det ofte liten tid til å synliggjøre de større linjene i politikken. Det er synd, for forskjellene finnes. Skedsmo trenger et større Venstre for å kjempe for flere arbeidsplasser i nyskapende næringsliv, en miljøpolitikk som tar klimaproblemene på alvor, et mangfoldig idrett-og kulturliv, frihet i eldreomsorgen og en elevrettet skolepolitikk der makten ligger hos elever, foreldre og lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**