Rissa Venstre på stand på martnan

Rissa Venstre hadde stand under Rissamartnan 1. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Rissa Venstres martnastand

Foto: Jan Sørås

I tillegg arrangerte partiet åpent møte om klimautfordringene i kommunestyresalen.

Andreas Enge fra Enova innledet om temaet "Hvordan vil klimaendringene påvirke oss".

Kommunene må ta hensyn til klimaendringene i sin planlegging, og et viktig redskap blir lokale klimaplaner der kommunene også kan jobbe med aktuelle tiltak for å redusere CO2 utslippene. Energiøkonomisering er et viktig tiltak, her kan faktisk så mye som over 40% av de potensielle reduksjonene tas.

Arne Fredrik Lånke fra Fylkesmannen, Sør-Trøndelag, snakket om bioenergi som en svært aktuell satsing i kommunene. I Rissa har vi allerede Årnseth Bioenergi som et pionerprosjekt. Og videre satsing bør følges opp fra kommunen si side. En kan oppnå to ting — ivareta kulturlandskapet fordi en bruker biomasse som energikilde, og samtidig holder en CO2 regnskapet i balanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**