Sats på ungdomshus

Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for å sikre et godt og mangfoldig tilbud til barn og unge. Skedsmo Venstre mener imidlertid at det er behov for felles møteplasser for barn og unge også utenom det organiserte tilbudet som finnes i regi av frivillige organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Anne Line Gudbjørgsrud

Anne Line Gudbjørgsrud

Foto: Venstre

Ordningen med ungdomshus, i Lillestrøm og på Strømmen, har fungert veldig bra. Venstre ønsker å videreføre denne ordningen og utvide den ved å etablere nye slike tilbud på Skjetten og Skedsmokorset for alle i aldersgruppen 10-19 år. Samtidig vil Venstre sikre at ungdomshusene kan ha et godt aktivitetstilbud også i helgene.

Det unike med ungdomshusene er at barn og unge selv får bestemme innholdet, slik at aktivitetstilbudet utformes på barn og unges egne premisser. Det gjør tilbudet til en populær aktivitet som Venstre ønsker å bygge videre på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**